Συλλογή: Υπερηφάνεια!

Σειρά ειδικής έκδοσης σχοινιού με θέμα το pride! Διαθέτουμε επίσης συνδυαστικά κιτ με θέμα το pride των τυπικών χρωμάτων σχοινιού μας.

Είμαστε queer όλο το χρόνο και πιστεύουμε ότι οι σημαίες υπερηφάνειας θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και όλο το χρόνο.

Περισσότερα πράγματα ουράνιο τόξο!; -  κεριά, σχοινί, μαστιγωτές, κεριά, δαχτυλίδια ανάρτησης και πολλά άλλα!

* Ιούνιος 2022 - Προσθέσαμε μερικά νέα  σχοινιά σημαίας pride και ανεφοδιάσαμε άλλα. Έχουμε κάνει επίσης μια περιορισμένη έκδοση από κεριά σημαίας υπερηφάνειας!